Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

ul. Żeromskiego 2a skr. pocztowa 37
09-200 SIERPC

275 18 77
275 22 68

www.osm-sierpc.pl